bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych strona główna 
ZARZĄDZENIE NR 132/2023 BURMISTRZA ZWOLENIA z
dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 132/2023 BURMISTRZA ZWOLENIA z dnia 30 listopada 2023 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:20:55.
Zarządzenie Nr 38/2017

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 23 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 36/2017z dnia 17.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:48:20 | Data modyfikacji: 2017-05-25 12:59:25.
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia
17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:17:25 | Data modyfikacji: 2017-05-19 12:28:46.
Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-12-19 15:42:22 | Data modyfikacji: 2016-12-19 15:42:48.
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Zwolenia z
dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2016 r.

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:22:58 | Data modyfikacji: 2015-12-17 12:26:02.
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia
18 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:34:45.
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2015r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:45:58 | Data modyfikacji: 2015-02-24 08:46:26.
Zarządzenie Nr 28/2015

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-02-20 14:06:28 | Data modyfikacji: 2015-02-20 14:07:07.
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia
20 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-01-22 09:01:28 | Data modyfikacji: 2015-01-22 09:02:02.
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Zwolenia a dnia
15 stycznia 2015r. ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2015r.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Zwolenia a dnia 15 stycznia 2015r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:12:13 | Data modyfikacji: 2015-01-16 15:12:43.
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia
7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2015r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:11:39.
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Zwolenia w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Zwolenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-12-18 14:57:38 | Data modyfikacji: 2015-01-16 15:09:21.

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Zwolenia z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-07-16 10:35:07 | Data modyfikacji: 2015-01-16 15:08:50.
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Zwolenia z dnia
16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-05-21 09:38:49 | Data modyfikacji: 2015-01-16 15:08:07.
Zarządzenie Nr 37/2014

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:28:43 | Data modyfikacji: 2017-05-25 12:49:10.
Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:28:43
Data modyfikacji: 2017-05-25 12:49:10
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl