bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Opinie RIO strona główna 
Uchwała RIO Nr 3.h.339.2023

Uchwała RIO Nr 3.h.339.2023

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:49:34 | Data modyfikacji: 2023-12-20 12:50:00.
Uchwała RIO Nr 3.c.336.2023

Uchwał Nr 3.c.336.2023

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:47:53 | Data modyfikacji: 2023-12-20 12:51:28.
Uchwała RIO Nr 3.e.277.2023

Uchwała Nr 3.e.277.2023.pdf

Uchwała Nr 3.e.376.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:41:11 | Data modyfikacji: 2023-12-20 12:51:52.
Uchwała RIO Nr 3.j.205.2023

Uchwała RIO Nr 3.j.205.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 11:26:56.
Uchwała RIO Nr 3.l.212.2023

Uchwała RIO Nr 3.l.212.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-05-16 11:17:30 | Data modyfikacji: 2023-05-16 11:29:27.
Uchwała Nr 3.h./275/2022

Uchwała Nr 3.h./275/2022

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2022-12-21 15:28:48.
Uchwała Nr 3.c./278/2022

Uchwała Nr 3.c./278/2022

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2022-12-21 15:27:13.
Uchwała Nr 3.e./254/2022

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zwolenia sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:00:52.
Uchwała RIO Nr 3.I./203/2022 z dnia 25 stycznia
2022 r.

Uchwała RIO-nr_3.I.-203-2022.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:18:07.
Uchwała Nr 3.h/370/2021 oraz Nr 3.h/376/2021

Uchwała Nr 3.h-370-2021 oraz Nr 3.h-376-2021

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-12-31 12:37:12 | Data modyfikacji: 2021-12-31 12:40:23.
Uchwała nr 3.b./35/2021 Składu Orzekającego
R.I.O. w Warszawie z dnia 21.10.2021r.

Uchwała nr 3.b./35/2021 Składu Orzekającego R.I.O. w Warszawie z dnia 21.10.2021r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:38:25 | Data modyfikacji: 2021-10-28 13:42:58.
Uchwały RIO 3-e-218-2021, 3-j-107-2021,
3l-120-2021 nr Ra-394-2020 nr Ra-393-2020

Uchwała 3-e-218-2021 RIO z 23.04.2021

Uchwała 3-j-107-2021 nr 3l-120-2021 nr Ra-394-2020 nr Ra-393-2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-09-02 11:37:00 | Data modyfikacji: 2021-09-02 11:43:50.
Uchwała nr RIO-SO-Ra0021-151-2020

Uchwała nr RIO-SO-Ra0021-151-2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:16:33.
Uchwała nr Ra.84.2020

Uchwała nr Ra.84.2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:58:15.
Uchwała nr Ra.83.2020

Uchwała nr Ra.83.2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 12:56:41 | Data modyfikacji: 2020-01-30 12:57:39.
Uchwała nr Ra.452.2019

Uchwała nr Ra.452.2019

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-12-27 13:06:34.
Uchwała nr Ra.451.2019

Uchwała nr Ra.451.2019

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-12-27 13:05:26.
Uchwała nr Ra.181.2019 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 13.05.2019r.

Uchwała nr Ra.181.2019 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13.05.2019r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2019-05-16 15:02:11.
Uchwała nr Ra.164.2019 Składu Orzekającego
R.I.O. w Warszawie z dnia 24.04.2019r.

Uchwała nr Ra.164.2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:06:00 | Data modyfikacji: 2019-05-08 09:09:15.
Uchwała nr Ra.30.2019 Składu Orzekającego
R.I.O. w Warszawie z dnia 14.01.2019r.

Uchwała nr Ra.30.2019r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:19:57 | Data modyfikacji: 2019-01-25 13:22:02.
Uchwała nr Ra.29.2019 Składu Orzekającego
R.I.O. w warszawie z dnia 14.01.2019r.

uchwała nr Ra.29.2019

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:15:38 | Data modyfikacji: 2019-01-25 13:17:54.
Uchwała Ra-496-2018 Składu Orzekającego RIO w
Warszawie z dn. 11 grudnia 2018 r.

Uchwała Ra-496-2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 11 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-12-24 08:36:06 | Data modyfikacji: 2018-12-24 08:36:30.
Uchwała Ra-495-2018 Składu Orzekającego RIO w
Warszawie z dn. 11 grudnia 2018 r.

Uchwała Ra-495-2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 11 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-12-24 08:29:24.
Uchwała Ra-321-2018 Składu Orzekającego RIO w
Warszawie z dn. 7 września 2018 r.

Uchwała Ra-321-2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 7 września 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:58:00 | Data modyfikacji: 2018-09-12 14:01:51.
Uchwała Nr Ra-184-2018 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr Ra-184-2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:50:52 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:51:47.
Uchwała Nr Ra-65-2018 Składu Orzekającego RIO w
Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr Ra-65-2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:43:13 | Data modyfikacji: 2018-01-29 13:45:45.
Uchwała Nr Ra.354.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2017 r.

Uchwała Nr Ra.354.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 15:19:52 | Data modyfikacji: 2017-10-11 15:21:28.
Uchwała Nr Ra.159.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
19 kwietnia 2017

Uchwała Nr Ra.159.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-04-25 15:11:38 | Data modyfikacji: 2017-04-25 15:12:43.
Uchwała Nr Ra.36.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 stycznia 2017

Uchwała Nr Ra.36.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-01-24 14:12:36 | Data modyfikacji: 2017-01-24 14:13:45.
Uchwała Nr Ra.35.2017

Uchwała Nr Ra.35.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-01-24 14:08:28 | Data modyfikacji: 2017-01-24 14:11:52.
Uchwała Nr Ra.470.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
14 grudnia 2016

Uchwała Nr Ra.470.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:39:28 | Data modyfikacji: 2016-12-30 11:39:56.
Uchwała Nr Ra.469.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2016

Uchwała Nr Ra.469.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:38:07 | Data modyfikacji: 2016-12-30 11:39:03.
Uchwała Nr Ra.324.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 września 2016

Uchwała Nr Ra.324.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-10-20 09:55:57 | Data modyfikacji: 2016-10-20 09:59:34.
Uchwała Nr Ra.147.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 kwietnia 2016

Uchwała Nr Ra.147.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 10:17:51 | Data modyfikacji: 2016-06-02 10:19:31.
Uchwała Nr Ra.432.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2015

Uchwała Nr Ra.432.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:03:08.
Uchwała Nr Ra.431.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 grudnia 2015

Uchwała Nr Ra.431.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 14:00:59 | Data modyfikacji: 2016-01-15 14:02:36.
Uchwała Nr Ra.314.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 września 2015

Uchwała Nr Ra.314.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 września 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:22:32.
Uchwała Nr Ra.239.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 czerwca 2015

Uchwała Nr Ra.239.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:21:11.
Uchwała Nr Ra.238.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 czerwca 2015

Uchwała Nr Ra.238.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:20:27.
Uchwała Nr Ra.151.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 kwietnia 2015

Uchwała Nr Ra.151.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22kwietnia 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:18:25.
Uchwała Nr Ra.129.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2015

Uchwała Nr Ra.129.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:17:37.
Uchwała Nr Ra.128.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr Ra.128.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:14:20 | Data modyfikacji: 2015-10-06 11:14:31.
Uchwała Nr Ra.127.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr Ra.127.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:13:59.
Uchwała Nr Ra.51.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr Ra.51.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:12:35.
Uchwała Nr Ra.50.2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
26 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr Ra.50.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:10:57.
Uchwała Nr Ra.501.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 maja 2014 r.

opinia_RIO_501-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:26:47 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:29:34.
Uchwała Nr Ra.502.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 maja 2014 r.

opinia_RIO_502-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:25:39 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:29:52.
Uchwała Nr Ra.220.2014. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 maja 2014 r.

opinia_RIO_220-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:21:45.
Uchwała Nr Ra.153.2014. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 kwietnia 2014 r.

opinia_RIO_153-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:20:44.
Uchwała Nr Ra.349.2014. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 września 2014 r.

opinia_RIO_349-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:19:17.
Uchwała Nr Ra.347.2014. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 września 2014 r.

opinia_RIO_347-2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:17:00 | Data modyfikacji: 2014-10-07 14:18:06.
Uchwała Nr Ra.72.2014. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 stycznia 2014 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Zwoleń planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-03-20 15:26:41 | Data modyfikacji: 2014-03-20 15:32:06.
Uchwała Nr Ra.454.2013. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zwoleń projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:47:44 | Data modyfikacji: 2014-02-18 09:17:15.
Uchwała Nr Ra.453.2013. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zwoleń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:46:15 | Data modyfikacji: 2014-02-18 09:13:15.
Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:46:15
Data modyfikacji: 2014-02-18 09:13:15
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl