bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Raport o stanie gminy strona główna 
Raport o stanie Gminy Zwoleń


Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Gminy Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:45:21 | Data modyfikacji: 2019-06-10 14:52:40.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Zwoleń


Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.


Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:55:45 | Data modyfikacji: 2019-05-27 12:59:34.
Raport o stanie Gminy Zwoleń za rok 2019

Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


 W roku 2020 ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 termin ten został wydłużony o 60 dni. 


Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


 


Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Gminy Zwoleń za 2019r

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:22:15 | Data modyfikacji: 2020-07-09 18:58:59.
Debata nad "Raportem o stanie Gminy Zwoleń za rok
2019."

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Zwoleń za 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:26:23 | Data modyfikacji: 2020-07-03 10:52:53.
Raport o stanie Gminy Zwoleń za rok 2020

Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


 Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport o stanie gminy za rok 2020

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-05-27 08:50:05 | Data modyfikacji: 2021-05-27 08:55:45.
Debata nad "Raportem o stanie Gminy Zwoleń za rok
2020."

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


 W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


 

Zgloszenie do debaty nad Raportem za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-05-27 08:59:27 | Data modyfikacji: 2021-05-27 09:05:06.
Raport o stanie Gminy Zwoleń za rok 2021

Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


 


 

Raport o stanie gminy za rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:26:11 | Data modyfikacji: 2022-06-07 11:37:00.
Debata nad "Raportem o stanie Gminy Zwoleń za rok
2021."

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


 


 W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


 Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


 

Zgloszenie do debaty nad Raportem za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:30:14 | Data modyfikacji: 2022-06-06 13:36:57.
Raport o stanie Gminy Zwoleń za rok 2022

Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


 Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


 Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


 


 


 

Raport o stanie Gminy Zwoleń za rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-05-25 15:24:11 | Data modyfikacji: 2023-06-01 07:45:33.
Debata nad "Raportem o stanie Gminy Zwoleń za rok
2022"

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


 


 W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


 


 

Zgłoszenie do debaty nad Raportem za 2022 rok.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-05-25 15:27:29 | Data modyfikacji: 2023-06-01 07:50:14.
Data wprowadzenia: 2023-05-25 15:27:29
Data modyfikacji: 2023-06-01 07:50:14
Opublikowane przez: Wojciech Wilk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl