bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Komórki organizacyjne strona główna 

Zobacz:
   Referat Organizacyjny
   Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
   Referat Finansowy
   Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego
   Referat Ochrony Środowiska
   Referat Rozwoju Gospodarczego
   Referat Edukacji i Sportu
   Biuro Rady
   Urząd Stanu Cywilnego
   Referat Remontowo-Techniczny
   Referat Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej
   Radca Prawny
   Pełnomocnik ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl