bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Zamówienia publ. 2023 pon. 130000 zł strona główna 
Wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku
gospodarczego w Strykowicach Podleśnych, wraz z
konstrukcją dachu i wymianą poszycia dachowego

Zapytanie ofertowe + załączniki

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienie

Protokół z wyboru oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:21:11.
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnią w ul. Kościuszki w Zwoleniu”

Zapytanie ofertowe + załączniki

Protokół z wyboru oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2023-11-06 15:19:38.
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonej w miejscowości Jasieniec Solecki,
gmina Zwoleń, obręb 0006 Jasieniec Solecki,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 676/2 i
1691, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną
jako działki ewidencyjne nr 677 i 1606/2 obręb
0006 Jasieniec Solecki

Zapytanie ofertowe ZP-271-RW-30-23-GGR.pdf

Formularz oferty ZP-271-RW-30-23-GGR.pdf

Wzór umowy ZP-271-RW-30-23-GGR.pdf

Protokół z wyboru ofert ZP-271-RW-30-23-GGR.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2023-11-06 14:35:06.
Wykonanie krzyża i montaż w m. Karolin gm.
Zwoleń

Zapytanie ofertowe.

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie dot. braku wspier. agr. na Ukrainę

Ogólne warunki umowy

Odpowiedź na pytanie

Protokół z postępowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-10-30 15:15:44 | Data modyfikacji: 2023-10-30 15:24:24.
Zakup wyposażenia (stołu, ławek) do altany przy
świetlicy wiejskiej w Strykowicach Górnych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie dot. braku wspierania agresji

Ogólne warunki umowy

Wyjaśnienie

Protokół z wyboru oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2023-10-09 14:10:03.
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonej w miejscowości Jasieniec Solecki,
gmina Zwoleń, obręb 0006 Jasieniec Solecki,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 413 i 414,
a nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako
działki ewidencyjne nr 415 i 416 obręb 0006
Jasieniec Solecki.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół z wyboru ofert ZP-271-RW-28-23-GGR.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-10-06 15:07:53.
„Dostawa i montaż pętli indukcyjnych oraz
nadajników informacyjno-nawigacyjnych w ramach
przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności w
Gminie Zwoleń”

Zapytanie ofertowe.

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zał. nr 3a Formularz oferty - cz. 1 pętle.

Zał. nr 3b Formularz oferty - cz. 2 nadajniki.

Zał. nr 4a Projekt umowy - pętle

Zał. nr 4b Projekt umowy - nadajniki.

Wyjaśnienie

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-06-22 14:35:07 | Data modyfikacji: 2023-07-07 14:12:39.
„Wykonanie oznaczeń kontrastowych i fakturowych
oraz tabliczek informacyjnych w ramach
przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności w
Gminie Zwoleń”

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zwoleń

Zał. nr 2. Wizualizacja obszaru do wykonania przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3. Formularz ofertowy

Zał. nr 4 Projekt umowy

Zał. nr 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Wyjaśnienia - 1

Informacja o wybranych ofertach ZP-271-RW-41-23-O.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-06-07 15:29:17 | Data modyfikacji: 2023-06-07 15:33:50.
Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w m.
Koszary

Zapytanie ofertowe + załączniki

Wyjaśnienia - 1

Zapytanie ofertowe (poprawione)

Protokół z wyboru oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2023-05-26 12:56:07.
Wymiana poszycia dachowego wraz z wykonaniem
wieńca żelbetowego oraz konstrukcją dachu
budynku gospodarczego w Strykowicach Podleśnych

Zapytanie ofertowe + załączniki

Wyjaśnienia - 1

Protokół z wyboru oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Wolak | Data wprowadzenia: 2023-04-20 12:02:11.
Data wprowadzenia: 2023-04-20 12:02:11
Opublikowane przez: Tomasz Wolak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl