bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 
Rok 2019

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Uchwała Nr XVIII/111/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Raport z przeprowadzonych konstultacji 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:12:57 | Data modyfikacji: 2020-01-13 12:19:00.
Rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie 92_2020

UCHWAŁA NR XXXI/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 25 listopada 2020 r.

Raport Końcowy z przeprowadzonych konsultacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 07:54:03 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:33:47.
Rok 2021

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA ZWOLENIA z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnoszących się do projektu „rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Raport końcowy konsultacje projektu rocznego planu współpracy 2022

Uchwała NR XLVII_297_2021 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:26:59.
Rok 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZWOLEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:41:10 | Data modyfikacji: 2022-04-21 13:58:50.
Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 BURMISTRZA ZWOLENIA z dnia 01 luty 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZWOLEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-02-02 09:30:46 | Data modyfikacji: 2023-02-02 09:33:07.
Data wprowadzenia: 2023-02-02 09:30:46
Data modyfikacji: 2023-02-02 09:33:07
Opublikowane przez: Wojciech Wilk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl