Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Zwoleń
2023-02-20 15:33:58
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla Wnioskodawców realizujących zadania z zakresu prowadzenia   ...więcej

Informacja o planowanym naborze wniosków na dotację ochrony zabytków
2023-01-18 12:35:13
  ...więcej

Informacja dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w Gminie Zwoleń
2022-12-15 14:53:50
Burmistrz Zwolenia informuje, iż została podpisana umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w Gminie Zwoleń, której stronami są: Jaworski Michał Firma H  ...więcej

Komunikat - incydent cyberbezpieczeństwa
2022-12-09 16:46:44
KOMUNIKAT Szanowni Państwo, w dniu 5 grudnia 2022 roku na skutek incydentu cyberbezpieczeństwa, który wystąpił z przyczyn technicznych niezależnych od  Urzędu Miasta Zwoleń doszło do awarii systemu „Wrota Mazowsza”  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW WP w sprawie wydania decyzji z dnia 20.09.2022 r.
2022-09-27 13:55:42
  ...więcej

Obwieszczenie. Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego z 05.08.2022
2022-08-11 14:37:48
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń 2022
2022-06-10 10:28:24
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy na rok 2022
2022-05-25 13:13:38
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gmin  ...więcej

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
2021-12-30 13:00:38
OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o planowanym na dzień 31 grudnia 2021 r.:1. zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających:1) zarządzenie nr 28  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI GMINY ZWOLEŃ 2021
2021-10-14 11:19:52
  ...więcej

"Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń"
2021-07-13 12:55:57
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy na rok 2021.
2021-06-28 11:28:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PACIORKOWA WOLA
2021-02-16 10:29:01
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ZWOLEŃ DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ.
2020-08-14 14:32:49
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy na rok 2020
2020-07-22 12:17:49
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI GMINY ZWOLEŃ
2020-06-08 11:33:16
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia 09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)
2020-06-02 14:53:17
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń (Ogłoszenie obowiązuje od dnia 09.06.2020 r do 02.07.2020 r.)    ...więcej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.
2020-01-20 15:48:39
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M - drugi termin
2019-12-09 13:15:23
  ...więcej

Sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz L090M
2019-11-25 10:31:59
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 58
poprzednie     następne