Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń.
2020-10-19 10:58:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń
2020-05-27 13:20:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zwolenia o podjęciu przez Radę Miejską w Zwoleniu Nr XLVIII/293/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń
2018-05-11 15:26:10
Zwoleń, 2018.05.10 RG.6720.4.2018     OGŁOSZENIE Burmistrza Zwolenia o podjęciu przez Radę Miejską w Zwoleniu Nr XLVIII/293/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunk&oa  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-02-03 11:01:05
  ...więcej

2014-02-18 09:46:29
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5