Ogłoszenie usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2023 r.
2023-12-27 11:45:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2023-12-14 11:56:06
  ...więcej

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego BA.6740.185.2023
2023-11-20 11:02:15
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewoda Mazowiecki SP-R-R-7533-115-6-2023-AM
2023-11-17 12:15:17
  ...więcej

Obwieszczenie starostwo BA-6740-185-2023
2023-10-20 14:13:09
  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
2023-10-05 10:53:03
  ...więcej

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek: 920/2 o pow. 0,1889 ha, 992 o pow. 0,1422 ha, 920/1 o pow. 2,9871 ha położonych w obrębie Jasieniec Solecki gm. Zwoleń.
2023-10-05 10:51:15
  ...więcej

Decyzja w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek: 163/3 o pow. ogólnej 0,0914 ha, 163/5 o pow. ogólnej 0,6947 ha położonej w obrębie Filipinów gm. Zwoleń.
2023-10-05 10:48:56
  ...więcej

Obwieszczenie do decyzji obw. Zwolenia_PE-I.7440.4.2023.AT
2023-09-18 15:20:29
  ...więcej

Obwieszczenie Starostwo Powiatowe w Zwoleniu BA.6740.140.2023
2023-09-07 12:28:31
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79, o zebranych materiałach dowodowych umożliwiających wydanie rozstrzygnięcia.
2023-08-25 13:37:18
  ...więcej

Obwieszczenie-powiat-BA-6740-140-2023
2023-08-01 15:19:31
  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
2023-07-28 12:49:59
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI I AGENTA PŁATNICZEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI GMINY ZWOLEŃ
2023-07-21 14:57:10
  ...więcej

Ogłoszenie dotyczące udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy na rok 2023.
2023-07-13 10:31:28
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79, o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.
2023-07-06 10:43:34
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.
2023-05-26 14:18:34
  ...więcej

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027
2023-05-16 13:51:22
Z dniem 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych i w terminie do dnia 31 października 2023 roku Rada Miejska w Zwoleniu winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2024-2027. Szczegółowe informacje znajduj  ...więcej

Sprzedaż końcowa węgla
2023-05-12 13:01:28
  ...więcej

Protokół z oceny wniosków
2023-03-07 15:28:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne