Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i ulicznego na energooszczędne lampy LED w Zwoleniu
2022-11-02 12:18:26
  ...więcej

Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m-sc. Zwoleń w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”
2022-10-10 15:36:49
  ...więcej

„Zakup subskrypcji na uaktualnienie licencji oprogramowania dla urządzenia UTM FortiGate”
2022-10-06 15:11:51
  ...więcej

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP w Zielonce Nowej – dostawa sprzętu AGD”.
2022-06-02 15:24:33
  ...więcej

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP w Zielonce Nowej”.
2022-05-31 15:26:20
  ...więcej

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej z doprofilowaniem podbudowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 190 obręb Sydół - teren Publicznej Szkoły Podstawowej lokalizacja Sydół”.
2022-05-31 14:33:55
  ...więcej

„Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w m.: Filipinów, Strykowice Błotne, Sycyna oraz utwardzenie kostką brukową terenu działki nr 518 w Sycynie”.
2022-05-13 13:49:28
  ...więcej

„Przebudowa budynku na świetlicę wiejska w Atalinie”
2022-05-04 12:24:21
  ...więcej

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Kilińskiego do ul. Partyzantów w Zwoleniu oraz w miejscowości Karczówka gm. Zwoleń”
2022-04-13 10:31:32
  ...więcej

Remont instalacji gazowej w Przedszkolu nr 1, polegający na wymianie głównego zaworu gazu, centrali oraz czujnika metanu
2022-04-07 14:49:14
  ...więcej

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w gminie Zwoleń”.
2022-03-23 12:10:41
  ...więcej

Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej altany ze stołem, ławami oraz grillem w ramach realizacji projektu "Miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach" - postępowanie nr 2
2022-02-28 11:04:58
  ...więcej

Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej altany ze stołem, ławami oraz grillem w ramach realizacji projektu "Miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach"
2022-02-17 11:25:19
  ...więcej

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), przedmiaru robót i szacunkowego kosztorysu zamierzenia inwestycyjnego dla II-etapu zadania pn. „Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej - ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem w Zwoleniu”
2022-01-12 11:14:07
  ...więcej

Dostawa sprzętu i pomocy edukacyjnych do nauki kodowania i programowania w ramach projektu „Przedszkolaki uczą się Kompetencji Przyszłości”
2022-01-05 15:11:16
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15