Opracowanie PFU przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu nad rzeką Piątkowy Stok – jako elementu zadania „Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej - ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem w Zwoleniu”.
2021-12-03 15:25:29
  ...więcej

Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie
2021-11-26 15:27:57
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zielonka Nowa przy drodze gminnej Zielonka Nowa - Wólka Szelężna
2021-10-28 08:19:58
  ...więcej

"Świadczenie usług weterynaryjnych w 2022r."
2021-10-14 12:43:34
  ...więcej

"Wybór schroniska dla bezdomnych zwierząt"
2021-10-14 12:35:07
  ...więcej

Przeprowadzenie w latach 2021-2023 okresowych rocznych kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymnych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach będących w zarządzie Gminy Zwoleń.
2021-10-12 13:34:15
  ...więcej

Przeprowadzenie w latach 2021-2023 okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących w zarządzie Gminy Zwoleń.
2021-09-03 12:31:42
  ...więcej

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Zwoleniu przy ul. Malinowej”
2021-09-02 11:03:32
  ...więcej

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Atalinie”
2021-07-20 14:15:34
  ...więcej

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczęście”
2021-05-06 12:11:35
  ...więcej

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Strykowicach Podleśnych”
2021-04-16 15:19:11
  ...więcej

„Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu”
2021-03-29 14:12:27
  ...więcej

„Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu”
2021-03-25 08:41:57
  ...więcej

„Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki i Ługi gm. Zwoleń”
2021-03-16 14:27:35
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14