POSTANOWIENIE Nr 8/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I Z DNIA 10 MAJA 2021r. w sprawie
podziału Miasta Zwoleń na okręgi wyborcze oraz
ustalenie ich granic, numerów i liczby
wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

POSTANOWIENIE Nr 8/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I Z DNIA 10 MAJA 2021r. w sprawie podziału Miasta Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-05-18 14:19:53 | Data modyfikacji: 2021-05-18 15:05:43.
POSTANOWIENIE Nr 9/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I Z DNIA 10 MAJA 2021r. w sprawie
podziału Miasta Zwoleń na okręgi wyborcze oraz
ustalenie ich granic, numerów i liczby
wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

POSTANOWIENIE Nr 9/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I Z DNIA 10 MAJA 2021r. w sprawie podziału Miasta Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-05-18 14:21:17 | Data modyfikacji: 2021-05-18 15:07:42.
Data wprowadzenia: 2021-05-18 14:21:17
Data modyfikacji: 2021-05-18 15:07:42
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski