POSTANOWIENIE Nr 88/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy
Zwoleń na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 88/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Zwoleń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:47:26.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:51:24.
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:54:19.
Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w
kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do
Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-08-17 12:56:27 | Data modyfikacji: 2023-08-17 12:59:27.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15
października 2023 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-08-17 13:01:23.
POSTANOWIENIE Nr 107/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy
Zwoleń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu

POSTANOWIENIE Nr 107/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-11 08:50:16.
POSTANOWIENIE Nr 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy
Zwoleń na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Nr 108/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Zwoleń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-11 08:57:24.
POSTANOWIENIE Nr 113/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 7 września 2023 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
Mieście i Gminie Zwoleń w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE Nr 113/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 7 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Zwoleń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-11 09:04:49.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Zwolenia z dnia 11
września 2023 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023r .

OBWIESZCZENIE Burmistrza Zwolenia z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r .

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-11 09:08:25.
Upływa termin zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych

informacja - zgłaszanie członków do okw

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-14 13:17:39.
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

Informacja - urzędowe obwieszczenia i plakaty wyborcze

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:26:11.
Informacja o losowaniu do składów Obwodowych
Komisji Wyborczych

Informacja o losowaniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-18 15:10:46.
Informacja z losowań do składów Obwodowych
komisji Wyborczych

Informację o wynikach losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych można uzyskć osobiście w pokoju 24 Urzędu Miejskiego w Zwoleniu lub telefonicznie - 48 676 27 25

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-20 12:39:06 | Data modyfikacji: 2023-09-20 12:48:30.
POSTANOWIENIE NR 144/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Zwoleń

POSTANOWIENIE NR 144/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:54:06.
Informacja o terminie pierwszego posiedzenia
Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-09-29 12:10:49.
Harmonogram bezpłatnego transportu do lokali
wyborczych, wyborców z terenu Gminy Zwoleń,
głosujących w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz
w referendum w dniu 15.10.2023 r.

Harmonogram bezpłatnego transportu do lokali wyborczych, wyborców z terenu Gminy Zwoleń, głosujących w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum w dniu 15.10.2023 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-10-05 13:45:08.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskie

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 29 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-10-09 10:00:32.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu
wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-10-09 10:02:54.
POSTANOWIENIE NR 144/1/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 11 października 2023 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 w gminie Zwoleń

POSTANOWIENIE NR 144/1/2023 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2023-10-12 14:43:18.
Data wprowadzenia: 2023-10-12 14:43:18
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski