Mateusz Skrzypek - Kierownik Referatu
pokój nr 17; tel. 48 676-21-81 w. 117

1. Hanna Szarpak - inspektor
pokój nr 16; tel. 48 676-21-81 w. 116

2.  - geodeta
pokój nr 16; tel. 48 676-21-81 w. 116

3. Małgorzata Sekuła - inspektor
pokój nr 14; tel. 48 676-21-81 w. 114

4. Agnieszka Jakóbik - inspektor
pokój nr 14; tel. 48 676-21-81 w. 114

5. Lucyna Czerwinska - inspektor
pokój nr 15; tel. 48 676-21-81 w. 115

 

 Referat prowadzi sprawy wynikające z:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2020 poz. 65)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości                           (Dz. U. 2005 Nr   175 poz. 1459)
- ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 122, 1123)
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 284 t.j.)
- ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 poz. 1362 t.j.)
- ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 1990 Nr 54 poz. 310)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020.174 t.j.)
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm. z 2020r. poz. 284)
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282 t.j.)
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019.O.1182 t.j.)
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2019.O.737 t.j.)

 


Druki do pobrania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2014-02-17 13:00:03 | Data modyfikacji: 2023-03-29 11:09:50.
Data wprowadzenia: 2014-02-17 13:00:03
Data modyfikacji: 2023-03-29 11:09:50
Opublikowane przez: Wojciech Wilk