Urząd Miejski w Zwoleniu

 

Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1


Referat Ochrony Środowiska Kierownik - Agnieszka Dziadosz

tel. +48 676 23 31 wew. 233, pok. nr 33


GODZ. OTWARCIA:
poniedziałek  od godz. 8ºº do godz. 16ºº

wtorek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

Sprawy prowadzi: Agnieszka Dziadosz - kierownik, pokój nr 33;

                           tel. 676 23 31 w. 233,

                           Sylwia Sobieszek - inspektor, pokój nr 31,

                           tel. 676-23-31 w. 231,

                            Anna Rola - podinspektor, pokój 31 

                            tel. 676-23-31 w. 231,

                           Anna Wołoszyn - podinspektor, pok nr 31

                           tel. 676-23-31 w.231,

                        

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Wyszukiwanie kart w Wykazie

 

ASGOK 2014 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2015 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2016 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2017 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2018 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2019 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2020 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2021 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2022 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

Raport z wykonania POŚ za lata 2019-2020

POŚ dla Gminy Zwoleń na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2024-2027

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ

Podsumowanie strategicznej oceny POŚ

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-01-16 13:23:41 | Data modyfikacji: 2022-01-19 11:24:05.
Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu- do pobrania wniosek dla osób fizycznych.


Zainteresowani właściciele obiektów budowlanych, którzy planują wymianę pokrycia dachów z eternitu na inny materiał pokrywczy winni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu pokój Nr 33 w godzinach urzędowania celem skorzystania z dofinansowania podając dokładną ilość metrów kwadratowych eternitu we wniosku.


Do wniosku o demontaż i utylizację azbestu należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę bądź zgłszenia wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego wZwoleiu.

wniosek na azbest.docx

Oświadczenie do azbestu.docx

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx

Informacja_o_wyrobach_zawiarających_azbest..doc

Ocena_stanu_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierajacych_azbest.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:07:42 | Data modyfikacji: 2018-12-06 11:54:39.
Zgłoszenia dotycząca ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków

 


Zgłoszenie oczyszczalni przydomowej-DRUK-2021


Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego-DRUK-2021


 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-12-20 10:48:14 | Data modyfikacji: 2021-12-20 10:57:28.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zwoleń .  Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  .  Ustanowienie Pomnika Przyrody .  Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 10:48:14
Data modyfikacji: 2021-12-20 10:57:28
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski