WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM .
(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
Podstawa prawna: art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2166).

Sprawę załatwia:
 Urząd Miejski w Zwoleniu, p. Arkadiusz Jasik, tel. 48 676 2210 wew 34.
 e-mail: jasik.a@zwolen.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:
 Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (tj. nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

 

 

 

 

Wniosek wpis do ewidencji obiektow hotelarskich.

Minimalne wym. wyposazenia obiektu.

Karta informacyjna obiektu.

Wniosek o zakonczeniu dzialalnosci agr.

Wniosek dot. zmian w ewidencji.

Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego

Wykaz kart ewidencyjnych innych obiektów hotelarskich

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2023-10-19 13:39:55 | Data modyfikacji: 2023-10-19 14:43:15.
Data wprowadzenia: 2023-10-19 13:39:55
Data modyfikacji: 2023-10-19 14:43:15
Opublikowane przez: Wojciech Wilk