Ogłoszenie Burmistrza Zwolenia
2018-12-20 07:56:04
  ...więcej

OGŁOSZENIE dot. nieruchomości położonych w Zwoleniu przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugich przetargów.
2018-10-18 14:53:52
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B, stanowiącym własność Gminy Zwoleń.
2018-10-10 15:19:46
  ...więcej

BURMISTRZ ZWOLENIA ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Zwoleniu przy ulicy Kościuszki 2
2018-10-10 15:15:59
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm. ), informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
2018-09-20 15:05:00
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), informuje że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz garażu będącego własnością Gminy Zwoleń przeznaczonego do najmu w drodze przetargu nieograniczonego, położonego w budynku garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B.
2018-07-26 13:21:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZ ZWOLENIA ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Zwoleniu przy ulicy Kościuszki 2
2018-07-26 13:18:42
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), informuje że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 52 m. 18, przeznaczonej do sprzedaży.
2018-07-26 13:14:22
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm. ), informuje że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Zwoleniu przy ulicy Doktora Perzyny 114A m. 2, przeznaczonej do sprzedaży.
2018-07-26 13:08:16
  ...więcej

OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec-Kolonia, gmina Zwoleń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/5 o powierzchni 0,2892 ha.
2018-07-16 12:32:36
  ...więcej

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Zwoleniu przy ulicy Kościuszki 2
2018-05-18 13:36:35
  OGŁOSZENIE BURMISTRZ ZWOLENIA   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Zwoleniu przy ulicy Kościuszki 2   Lokal użytkowy będący własnością Gminy Zwoleń położony je  ...więcej

WYKAZ nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec-Kolonia, gmina Zwoleń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
2018-05-11 15:41:51
  ...więcej

Burmistrz Zwolenia - ogłoszenie
2018-02-08 15:24:17
  ...więcej

OGŁOSZENIE dot. nieruchomości położonych w Zwoleniu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
2018-01-09 14:53:52
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną: nieruchomość oznaczona jako działka nr 5204/5 o powierzchni 10  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14