Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2020
Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2020 roku
WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do
oddania w użyczenie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2020 roku WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:52:26.
WYKAZ nieruchomości położonej w miejscowości
Atalin, gmina Zwoleń przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu

WYKAZ nieruchomości położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-12-07 10:30:16 | Data modyfikacji: 2020-12-07 10:31:05.
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie w drodze bezprzetargowej Załącznik Nr
2 do Zarządzenia Nr 89/2020

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2020

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:58:06 | Data modyfikacji: 2020-09-16 14:59:30.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Zwoleniu przy ulicy
Partyzantów, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr 1258/1 i nr 1258/2

OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1258/1 i nr 1258/2 o łącznej powierzchni 1,5469 ha.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-08-20 11:33:48.
WYKAZ nieruchomości położonych w Zwoleniu,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego

WYKAZ nieruchomości położonych w Zwoleniu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2020-07-02 15:13:07.
Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Zwoleniu przy ulicy Jaworowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
5209/26 o powierzchni 1233
m2.

Ogłoszenie - Jaworowa

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2020-07-01 08:19:46 | Data modyfikacji: 2020-07-01 08:21:10.
WYKAZ nieruchomości zabudowanej, położonej w
Zwoleniu, przeznaczonej do oddania w odpłatne
użytkowanie na czas nieoznaczony

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-05-19 11:56:13 | Data modyfikacji: 2020-05-19 11:57:48.
W Y K A Z nieruchomości położonej w Zwoleniu
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-05-07 08:32:01 | Data modyfikacji: 2020-05-07 08:35:07.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w
Zwoleniu przeznaczonej do sprzedaży.

Informacja - 11go Listopada

Wykaz nieruchomości - 11go Listopada

Informacja - Kościuszki

Wykaz nieruchomości - Kościuszki

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2020-03-03 15:17:55 | Data modyfikacji: 2020-03-03 15:24:06.
WYKAZ nieruchomości zabudowanej, położonej w
Zwoleniu, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne
użytkowanie na czas nieoznaczony.

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-01-15 14:09:12 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:10:35.
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:20:43.
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:48:20.
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny | Data wprowadzenia: 2020-01-07 15:03:50.
Data wprowadzenia: 2020-01-07 15:03:50
Opublikowane przez: Paweł Nakonieczny