WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika
wieczystego

Ogłoszenie - wykaz

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-12-14 14:17:12 | Data modyfikacji: 2022-12-15 14:20:18.
Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
108/4 o powierzchni 7996 m2.

Treśc ogłoszenia.

INFORMACJA o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-12-06 10:40:50 | Data modyfikacji: 2023-01-13 12:43:39.
Ogłoszenie Burmistrza - garaż ul Wojska
Polskiego

Treśc ogłoszenia

Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:35:22 | Data modyfikacji: 2022-11-24 11:49:35.
Ogłoszenie Burmistrza - garaż ul Prosta

Treść ogłoszenia

Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:07:32 | Data modyfikacji: 2022-11-24 11:48:53.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr
1 ( tzw. blaszaka )
położonego w Zwoleniu przy ulicy Bogusza 29,
stanowiącego własność Gminy Zwoleń.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-10-27 07:59:25 | Data modyfikacji: 2022-10-27 08:00:31.
WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do
oddania w użyczenie

WYKAZ nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-10-25 14:19:06 | Data modyfikacji: 2022-10-25 14:22:12.
Wykaz

W Y K A Z nieruchomości położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-10-11 12:16:29 | Data modyfikacji: 2022-10-11 12:17:48.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2022
Burmistrza Zwolenia z dnia 04 października 2022
roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:58:04 | Data modyfikacji: 2022-10-07 08:06:24.
Ogłoszenie wykazu

Ogłoszenie - wykaz

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-09-22 14:43:38 | Data modyfikacji: 2022-09-22 14:44:48.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-04-11 10:27:21 | Data modyfikacji: 2022-04-11 10:29:11.
Burmistrz Zwolenia ogłasza czwarty przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr
1258/1 i nr 1258/2 o
łącznej powierzchni 1,5469 ha.

Treść ogłoszenia.

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-03-09 15:08:43 | Data modyfikacji: 2022-04-22 13:33:40.
Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg
ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Zwoleniu, przeznaczonej pod
zabudowę jednorodzinną, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 5209/25 o powierzchni
278 m2. Przetarg został
ograniczony do właścicieli działek sąsiednich,
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5209/23, nr
5209/47, nr 5209/27 i nr 5209/24.

Treść ogłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2022-03-04 09:38:12 | Data modyfikacji: 2022-04-12 13:27:57.
Data wprowadzenia: 2022-03-04 09:38:12
Data modyfikacji: 2022-04-12 13:27:57
Opublikowane przez: Wojciech Wilk