Burmistrz Zwolenia ogłasza trzeci przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr
1258/1 i nr 1258/2 o łącznej powierzchni 1,5469
ha.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:15:06 | Data modyfikacji: 2021-12-30 12:23:36.
Burmistrz Zwolenia ogłasza czwarty przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Atalin,
gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 108/4 o powierzchni
7996 m2.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-11-10 13:12:35 | Data modyfikacji: 2021-12-30 12:25:04.
Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Zwoleniu, przeznaczonej pod
zabudowę jednorodzinną, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 5209/25 o powierzchni
278 m2. Przetarg został
ograniczony do właścicieli działek sąsiednich,
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5209/24 i nr
5209/47.

 


Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwoleniu, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5209/25 o powierzchni 278 m2. Przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5209/24 i nr 5209/47.

Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 5209-25

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-10-29 12:05:02 | Data modyfikacji: 2021-12-30 11:53:29.
Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr
1258/1 i nr 1258/2 o łącznej powierzchni 1,5469
ha

Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1258/1 i nr 1258/2 o łącznej powierzchni 1,5469 ha

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:56:09 | Data modyfikacji: 2021-10-07 13:04:12.
Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwsze przetargi
ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości
położonych w Zwoleniu, przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną - Akacjowa

Ogłoszenie - AKACJOWA 4I

Załącznik nr 1 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ZWOLENIU.pdf

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego dzaiałka nr 5209-23

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego dzaiałka nr 5209-27

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego dzaiałka nr 5209-70

Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 5209-23

Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 5209-25

Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 5209-27

Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 5209-70

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 15:22:07.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w Zwoleniu
przy ulicy Długiej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 3560 o powierzchni 5076
m2

Burmistrz Zwolenia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Długiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3560 o powierzchni 5076 m2.

Ogłoszenie - DŁUGA I-29-06-2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-06-29 14:12:05 | Data modyfikacji: 2021-06-29 14:17:17.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Atalin,
gmina Zwoleń oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 108/4 o powierzchni 7 996 m2

Burmistrz Zwolenia ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/4 o powierzchni 7996 m2.

Ogłoszenie - ATALIN III- 19-06-2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-06-29 14:02:48 | Data modyfikacji: 2021-06-29 14:16:50.
WYKAZ nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargów ograniczonych

Wykaz - AKACJOWA- GGR.6840.2-5.2021

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:38:04 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:43:30.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Atalin

Burmistrz Zwolenia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Atalin, gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/4 o powierzchni 7996 m2

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:16:52 | Data modyfikacji: 2021-05-05 12:19:15.
WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu -
DŁUGA 3560

WYKAZ nieruchomości położonej w Zwoleniu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - DŁUGA 3560

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:25:37 | Data modyfikacji: 2021-04-23 14:28:31.
OGŁOSZENIE Burmistrz Zwolenia ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonych w Zwoleniu
przy ulicy Partyzantów.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-24 12:47:55 | Data modyfikacji: 2021-02-24 12:50:10.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:48:48 | Data modyfikacji: 2021-02-17 14:51:24.
Ogłoszenie - sprzedaż lokalu mieszkalnego Wojska
Polskiego 52 m. 14

Treść ogłoszenia

Wykaz

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:04:00 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:05:19.
Ogłoszenie - sprzedaż lokalu mieszkalnego Wojska
Polskiego 52 m. 3

Treść ogłoszenia

Wykaz

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:01:24 | Data modyfikacji: 2021-02-09 13:03:03.
Ogłoszenie - przetarg na najem garażu

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:50:17 | Data modyfikacji: 2021-02-09 12:59:29.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Atalin

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:31:09 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:38:30.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:31:09
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:38:30
Opublikowane przez: Wojciech Wilk