Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywaniu
kruszywa naturalnego z części suchej bez użycia
środków strzałowych na obszarze 0,5665 ha i
wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3
kopaliny w m. Zwoleń na dz. nr ewid. 409 obręb
Zwoleń, gmina Zwoleń ”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej bez użycia środków strzałowych na obszarze 0,5665 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Zwoleń na dz. nr ewid. 409 obręb Zwoleń, gmina Zwoleń ”     

Decyzja_ srodowiskowa_ OS.6220.7.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:57:45 | Data modyfikacji: 2014-12-04 12:59:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w
Zwoleniu przy ul. Majora Hubala 23, na działkach
ewidencyjnych nr 1075/4 i 1075/5”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Zwoleniu przy ul. Majora Hubala 23, na działkach ewidencyjnych nr 1075/4 i 1075/5”

Wszczecie_postepowania_OS.6220.10.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:22:45 | Data modyfikacji: 2014-11-28 13:23:50.
Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogacego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pod nazwą
„Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części
suchej bez użycia środków strzałowych na
obszarze 0,5665 ha i wydobyciu w roku
kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m.
Zwoleń na dz. nr ewid. 409 obręb Zwoleń, gmina
Zwoleń”

Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogacego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej bez użycia środków strzałowych na obszarze 0,5665 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Zwoleń na dz. nr ewid. 409 obręb Zwoleń, gmina Zwoleń”

Postanowienie_o_odstapieniu_OS.6220.7.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-11-26 12:35:06.

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie mikrobrowaru na działce nr 365/1 w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa, gmina Zwoleń"

decyzja OS.6226.8.D.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-10-31 13:16:59.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Utworzenie mikrobrowaruna działce nr 365/1 w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa gmina Zwoleń"

Wszczecie_OS.6220.8.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:09:33 | Data modyfikacji: 2014-10-21 11:28:18.

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą" Wydobywania kruszywa naturalnego z części suchej bez użycia środków strzałowych na obszarze 0,5665 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m 3 kopaliny w m. Zwoleń na dz. nr ewid. 409 obręb Zwoleń, gmina Zwoleń"

Wszczecie_postepowania_OS.6220.7.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-10-21 10:49:34 | Data modyfikacji: 2014-10-21 10:52:18.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zabudowa odnawialnych źródeł energii(OZE) polegająca na budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktyury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 900 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA, na działce o nr. ew. 5146 w miejscowości Zwoleń, gmina zwoleń"

 Decyzja srodowiskowa 12.2013.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2014-01-17 13:18:57 | Data modyfikacji: 2014-10-21 10:46:04.
Data wprowadzenia: 2014-01-17 13:18:57
Data modyfikacji: 2014-10-21 10:46:04
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz