Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa budynku usługowego konfekcjonowania chemii kosmetycznej w Zielonce Starej zlokalizowanego na działkach nr: 152/2, 152/3 obręb: 143605_5.0029 Zielonka Stara, gmina Zwoleń" od czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:09:39 | Data modyfikacji: 2023-09-18 10:11:36.
obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania , że w toku postępowaniaw w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego, konfekcjonowania chemii kosmetycznej w Zielonce Starej zlokalizowanego na działkach nr 152/2, 152/3 obręb: 1436” w dniu 01.09.2023 r. wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko OŚ.6220.3.R.2023.

Obwieszczenie o nałożeniu raportu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-09-01 14:38:30 | Data modyfikacji: 2023-09-01 14:40:14.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa budynku usługowego konfekcjonowania chemii kosmetycznej w Zielonce Starej zlokalizowanego na działkach nr: 152/2, 152/3 obręb 143605_5.0029 Zielonka Stara, gmina Zwoleń"

obwieszczenie wszczęcie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-06-30 09:34:52 | Data modyfikacji: 2023-06-30 09:36:53.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79"

Obwieszczenie o zawieszeniu potępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-04-14 10:46:02 | Data modyfikacji: 2023-04-14 10:47:42.
obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu prze Burmistrza Zwolenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec Mierziączka”

1 Obwieszczenie o decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-04-12 14:58:24 | Data modyfikacji: 2023-04-12 15:00:35.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie -zawiadamienie stron postępowania 


że w dniu 12.04.2023 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Zwolenia w którym Organ wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa i modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Zwoleniu”  przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki jej realizacji określone w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: OŚ.6220.15.D.2016, (która stała się ostateczna 12.01.2018 r.)

20230412140921745.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-04-12 14:37:55.
obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79"

obwieszczenie o nałożeniu raportu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-03-22 12:15:41 | Data modyfikacji: 2023-03-22 12:21:52.
obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o
zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie -zawiadamienie stron postępowania,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec  - Mierziączka"

1.Obwieszczenie o zebranym materiale przed wydaniem decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-03-15 09:49:39.
obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu prze Burmistrza Zwolenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu urządzeń produkcyjnych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z zabudową przemysłową (infrastruktura techniczna i magazyny energii), z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Zwoleń, gmina Zwoleń"

Obwieszczenie o decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-02-28 15:23:29 | Data modyfikacji: 2023-02-28 15:25:07.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na„Przebudowie drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec Mierziączka”.

1obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-02-21 10:29:16 | Data modyfikacji: 2023-02-21 10:30:59.
obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o
zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie -zawiadamienie stron postępowania,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu urządzeń produkcyjnych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z zabudową przemysłową (infrastruktura techniczna i magazyny energii), z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Zwoleń, gmina Zwoleń”. Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek Firmy EPLANT 65 Sp. z o.o.,  ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków.

.obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-02-07 13:19:48 | Data modyfikacji: 2023-02-07 13:22:33.
obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu prze Burmistrza Zwolenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu"

obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2023-01-18 10:46:39.
Data wprowadzenia: 2023-01-18 10:46:39
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz