Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Zwoleniu”

20171218144616648.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-12-19 09:45:18 | Data modyfikacji: 2017-12-19 09:47:01.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Nr OŚ.6220.15.US.2016 w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Zwoleniu”

1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:49:04 | Data modyfikacji: 2017-09-28 12:50:56.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowie w tym miejscu nowego budynku usługowego konfekcjonowania chemii kosmetycznej o powierzchni ok 518 m 2 oraz budowy nowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 521 m2 na działce nr ewid.: 152/2 i 152/3 w m. Zielonka Stara 2a gm. Zwoleń” 

20170707131833956.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:44:33.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 233/6 w miejscowości Sydół oraz nawodnienia za pomocą taśmy kroplującej plantacji jagody kamczackiej na działce nr ew. 233/6, 233/8, 235/4, 234/6, 234/8, 236/4 w miejsc. Sydół gmina Zwoleń”

20170526132053606.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-05-30 14:17:31 | Data modyfikacji: 2017-05-30 14:18:24.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasieniec Kolonia o długości 1170 mb"

20170302152612972.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-03-02 14:29:17 | Data modyfikacji: 2017-03-02 14:33:18.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Nr OŚ.6220.13.US.2016 w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą na „Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowie w tym miejscu nowego budynku usługowego konfekcjonowania chemii kosmetycznej o powierzchni ok 518 m 2 oraz budowy nowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 521 m2 na działce nr ewid.: 152/2 i 152/3 w m. Zielonka Stara 2a gm. Zwoleń”

20170214154105609.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-02-14 15:11:51 | Data modyfikacji: 2017-02-14 15:12:29.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Jasieniec Kolonia o długości 1170 mb"

20170213114759319.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:38:56.
Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:38:56
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz