Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasieniec Kolonia o długości 1170 mb"

20161230105046946.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:39:29 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:40:17.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Podzagajnik o długości ok 5500 m wzdłuż drogi krajowej”

20161201135142356.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:19:33 | Data modyfikacji: 2016-12-01 13:21:23.
Postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Podzagajnik o długości ok 5500 m wzdłuż drogi krajowej” 

20161118132054193.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:38:40 | Data modyfikacji: 2016-11-18 12:39:39.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Podzagajnik o długości ok 5500 m wzdłuż drogi krajowej”.

20161026131517118.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-10-26 12:26:09 | Data modyfikacji: 2016-10-26 12:27:54.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczów-Kazanów na odcinku dł. 2,20 km” 

20160812090435687.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:36:46 | Data modyfikacji: 2016-08-12 11:38:22.
Postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na na

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Przebudowie ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczów-Kazanów na odcinku dł. 2,20 km” 

20160728152147051.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-07-28 15:02:33 | Data modyfikacji: 2016-07-28 15:04:43.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczów-Kazanów na odcinku dł. 2,20 km””.

20160704154001886.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-07-04 15:41:25.
Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego

Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego - znak: BA.6740.19.2016

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:01:12.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na produkcji folii oraz preform o realizację zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału wykorzystywanego we własnym zakresie do produkcji lub przekazywanego dalszemu odbiorcy”

20160509162526472.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-05-11 08:55:33.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na na „Rozszerzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na produkcji folii oraz preform o realizację zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału wykorzystywanego we własnym zakresie do produkcji lub przekazywanego dalszemu odbiorcy”

20160419160729082.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-04-19 15:19:12 | Data modyfikacji: 2016-04-19 15:20:40.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na produkcji folii oraz preform o realizację zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału wykorzystywanego we własnym zakresie do produkcji lub przekazywanego dalszemu odbiorcy”.

Wszczecie.OS.6220.2.2016.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-03-18 12:16:12.
Data wprowadzenia: 2016-03-18 12:16:12
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz