obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o
zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu"

obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-12-21 12:31:39.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na „Budowie zespołu urządzeń produkcyjnych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z zabudową przemysłową (infrastruktura techniczna i magazyny energii), z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Zwoleń, gmina Zwoleń ”.


 

obwieszczenie 4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-11-29 12:59:35.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu”. 


 

5 Obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-10-21 11:49:15 | Data modyfikacji: 2022-10-21 11:51:30.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79"

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.tif

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:37:27.
obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń-Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik do decyzji

Decyzja

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-03-25 10:04:58 | Data modyfikacji: 2022-03-30 15:14:11.
obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja

Załącznik do decyzji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-03-25 09:51:03 | Data modyfikacji: 2022-03-25 09:58:36.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończeniu postepowania dowodowegoprzed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowenego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń-Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego"

9 obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:46:30 | Data modyfikacji: 2022-03-03 15:48:29.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończeniu postepowania dowodowegoprzed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszcenie -zawiadomienie stron postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowenego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4521W Szczęście - Babin"

8 obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:40:19.
obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie infrastruktury technicznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW "Solar Zwoleń"

Obwieszczenie

Decyzja z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-02-03 14:45:45 | Data modyfikacji: 2022-02-03 14:56:51.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończeniu postepowania dowodowegoprzed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW „Solar Zwoleń”. Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek Pana Jana Snopczyńskiego zam. ul. Żeromskiego 96, 26-700 Zwoleń.


Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2022-01-11 09:59:30 | Data modyfikacji: 2022-01-11 10:00:43.
Data wprowadzenia: 2022-01-11 09:59:30
Data modyfikacji: 2022-01-11 10:00:43
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz