Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowaniaObwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń- Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego”

9 obwieszczenie -wszczęcie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:52:35 | Data modyfikacji: 2021-12-29 14:53:37.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowaniaObwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin"

8 obwieszczenie -wszczęcie postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:49:13.
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z
dokumentacją projektu „Programu ochrony
środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2024-2027” oraz jego
prognozy oddziaływania na środowisko w ramach
udziału społeczeństwa

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zwoleń na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2024-2027” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa

2021.11.28 Program Ochrony Środowiska Zwoleń

2021.11.29 Prognoza oddziaływania na środowisko program ochrony środowiska

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-12-08 14:55:56 | Data modyfikacji: 2021-12-08 15:12:58.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowaniaObwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie infrastruktury technicznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW „Solar Zwolen"

Obwieszczenie 7.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:25:11 | Data modyfikacji: 2021-11-26 14:28:03.
Decyzja o umorzeniu postępowania


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa dostrzegalni (wieży) obserwacyjnej, przeciwpożarowej o H=49 m wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w leśnictwie Sucha, na terenie dz. 98/2, obręb 0014 Męciszów, gmina: Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo: mazowieckie w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń"

20211007075516322.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-10-07 09:04:45 | Data modyfikacji: 2021-10-07 09:07:35.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończeniu postepowania dowodowegoprzed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dostrzegalni (wieży) obserwacyjnej, przeciwpożarowej o H=49 m wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w leśnictwie Sucha, na terenie dz. 98/2, obręb 0014 Męciszów, gmina: Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo: mazowieckie w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń"

6 Obwieszczenie o zebranym materiale przed wydaniem decyzji.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-09-14 10:41:10.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
wszczęciu postępowania

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą"Budowa dostrzegalni (wieży) obserwacyjnej, przeciwpożarowej o H-49m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w leśnictwie Sucha, na terenie dz. 98/2, obręb 0014 Męciszów, gmina: Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo:  mazowieckie w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożaropwej Nadleśnictwa Zwoleń"

obwieszczenie wszczęciepostępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-08-26 15:00:22.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji SKO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Radomiu w sprawie "Przeniesienia miejsca prowadzenia części dotychczasowej działalności gospodarczej (produkcja folii warstwowych) wraz z usługa towarzyszącą-przetwarzanie tworzyw sztucznych; zwiększenie ilości przetwarzania do 2400 Mg/rok".

OBWIESZCZENIE SKO.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-08-26 09:16:48.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

"Budowa budynku przemysłowego na działkach nr 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7 w Zwoleniu ul. Partyzantów47/49"

Decyzja

Obwieszcenie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-08-09 08:50:09 | Data modyfikacji: 2021-08-09 09:00:43.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończeniu postepowania dowodowegoprzed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o zakńczeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku przemysłowego na działkach nr 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7 w Zwoleniu ul. Partyzantów 47/49"

Obwieszczenie o zebranym materiale przed wydaniem decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:09:07 | Data modyfikacji: 2021-07-19 15:11:00.
Decyzja o umorzeniu postępowania

Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą„Modernizacja na terenie dz. Nr 170/2, obręb 0014 Męciszów gmina Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo: mazowieckie, części istniejącego budynku Nadleśnictwa na zautomatyzowane pomieszczenie PAD oraz dostosowanie istniejącego słupa o wysokości H=26 m jako przekaźnika łączności pomiędzy dostrzegalniami w Leśnictwie: Struga, Sucha i Molendy, a zaadoptowanym pomieszczeniem PAD w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń „

Decyzja umorzenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-06-22 11:08:41.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o
zakończeniu postępowania dowodowego przed
wydaniem decyzji

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Modernizacji na terenie dz. Nr 170/2, obręb 0014 Męciszów gmina Zwoleń, powiat zwoleński, województwo mazowieckie, części istniejącego budynku Nadleśnictwa na zautomatyzowane pomieszczenie PAD oraz dostosowanie istniejącego słupa o wysokości H=26 m jako przekaźnika łączności pomiędzy dostrzegalniami w Leśnictwie: Struga, Sucha i Molendy, a zaadoptowanym pomieszczeniem PAD w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń"

Obwieszczenie 1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 13:48:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja na terenie dz. Nr 170/2, obręb 0014 Męciszów gmina Zwoleń, powiat: zwoleński, województwo: mazowieckie, części istniejącego budynku Nadleśnictwa na zautomatyzowane pomieszczenie PAD oraz dostosowanie istniejącego słupa o wysokości H=26 m jako przekaźnika łączności pomiędzy dostrzegalniami w Leśnictwie: Struga, Sucha i Molendy, a zaadoptowanym pomieszczeniem PAD w ramach zadania modernizacji systemu obserwacji pożarowej Nadleśnictwa Zwoleń „


Obwieszczenie 4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:33:01.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji SKO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w sprawie „Wybudowania i funkcjonowania stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2148/4, 2644/6, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obręb 0001 Zwoleń, przy ul. Doktora Perzyny 100, 26-700 Zwoleń”,

 Obwieszczenie SKO.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-18 15:06:32 | Data modyfikacji: 2021-05-18 15:08:24.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania pod nazwą "Budowia budynku przemysłowego na działkach nr 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1257/6, 1257/7 w Zwoleniu ul. Partyzantów 47/49"

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-05-12 15:07:47 | Data modyfikacji: 2021-05-12 15:12:33.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 142, położonej w obrębie Ługi"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:01:44 | Data modyfikacji: 2021-03-26 09:04:07.
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania o
zakończonym postepowaniu dowodowym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „.Budowie infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 142, położonej w obrębie Ługi”. Postępowanie administracyjne toczy się na wniosek Polskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

Obwieszczenie o zebranym materiale.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2021-03-11 12:47:00 | Data modyfikacji: 2021-03-11 12:58:52.
Wydanie decyzji o odmowie ALL CARS

Decyzja ALL CARS

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:34:41 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:49:01.
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania
dowodowego - ALL CARS Sp z o.o.

"Wybudowanie i funkcjionowanie stacji demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2644/6, 2148/4, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obreb 0001 Zwoleń przy ul. Doktora Perzyny 100 26-700 Zwoleń"

Zakończenie postepowania dowodowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:51:48 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:04:25.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - ALL CARS
Sp z o.o.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.


"Wybudowanie i funkcjionowanie stacji demontażu pojazdow wycofanych z eksploatacji na działkach ew. nr 2142/23, 2143/3, 2144/7, 2145/3, 2146/4, 2147/3, 2644/6, 2148/4, 2142/13, 2142/14, 2142/15, 2142/24, obreb 0001 Zwoleń przy ul. Doktora Perzyny 100 26-700 Zwoleń"

Wszczęcie postepowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:20:43 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:34:53.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.


"Budowa infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3, na działce o nr 142, położonej w obrebie Ługi".

Wszczęcie postepowania

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:48:12 | Data modyfikacji: 2021-01-20 09:02:01.
Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:48:12
Data modyfikacji: 2021-01-20 09:02:01
Opublikowane przez: Wojciech Wilk