Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Sycyna – Karolin na odcinku 2618 mb w istniejącym pasie drogowym oznaczonym nr ewid. Działki 231/1, 535 i 512/2, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem poboczy gruntowych”

obwieszczenie.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:43:41 | Data modyfikacji: 2015-09-21 13:46:37.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik – Niwki na odcinku 1870 mb oznaczonej nr ew. gr 2920 (od drogi krajowej nr 12 do drogi gminnej nr ew. 2917 i 3092”

obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:38:00 | Data modyfikacji: 2015-09-21 13:39:53.

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Sycyna – Karolin na odcinku 2618 mb w istniejącym pasie drogowym oznaczonym nr ewid. Działki 231/1, 535 i 512/2, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem poboczy gruntowych”

Postanowienie_o_odstapieniu_OS.6220.4.2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:25:41 | Data modyfikacji: 2015-09-07 13:30:46.
Postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na na „Przebudowie drogi gminnej Podzagajnik – Niwki na odcinku 1870 mb oznaczonej nr ew. gr 2920 (od drogi krajowej nr 12 do drogi gminnej nr ew. 2917 i 3092”

Postanowienie__o_odstapieniu_OS.6220.3.2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-09-07 12:50:47 | Data modyfikacji: 2015-09-07 12:52:59.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Sycyna – Karolin na odcinku 2618 mb w istniejącym pasie drogowym oznaczonym nr ewid. Działki 231/1, 535 i 512/2, w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem poboczy gruntowych”

Wszczecie_postepowania_OS.6220_4.WP_2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-08-12 14:42:46 | Data modyfikacji: 2015-08-12 14:45:30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa
drogi gminnej Podzagajnik – Niwki na odcinku
1870 mb oznaczonej nr ew. gr 2920 (od drogi
krajowej nr 12 do drogi gminnej nr ew. 2917 i
3092”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik – Niwki na odcinku 1870 mb oznaczonej nr ew. gr 2920 (od drogi krajowej nr 12 do drogi gminnej nr ew. 2917 i 3092”

Wszczecie_post_OS_6220_3_WP_2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-08-12 13:39:22 | Data modyfikacji: 2015-08-12 13:47:25.
Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Utworzenie mikrobrowaru (instalacja do produkcji piwa o wydajności około 450 ton/rok) pn: Wzrost konkurencyjności GME Sp. z o.o. poprzez utworzenie mikrobrowaru”


 

20150319083737374.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-03-19 08:57:36 | Data modyfikacji: 2015-03-19 08:58:42.
Postanowienie o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Utworzeniu mikrobrowaru (instalacja do produkcji piwa o wydajności około 450 ton/rok) pn: Wzrost konkurencyjności GME Sp. z o.o. poprzez utworzenie mikrobrowaru"

Postanowienie_o_odstapieniu_OS.6220.2.2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:11:15 | Data modyfikacji: 2015-03-12 15:12:04.

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie mikrobrowaru na działce nr 365/1 w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa, gmina Zwoleń"

decyzja_2_OS.6226_8_D_2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:54:05.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą   „Utworzenie mikrobrowaru (instalacja do produkcji piwa o wydajności około 450 ton/rok) pn: Wzrost konkurencyjności GME Sp. z o.o. poprzez utworzenie mikrobrowaru”.

Wszczecie.OS.6220.2.2015.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:08:09.

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Zwoleniu przy ul. Majora Hubala 23, na działkach ewidencyjnych nr 1075/4 i 1075/5”

decyzja OS.6226.10.D.2014.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:07:10 | Data modyfikacji: 2015-01-15 13:08:29.
Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:07:10
Data modyfikacji: 2015-01-15 13:08:29
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz